4on TotalSpin

  • 535 kr
I lager.
Dela
Artikelnummer: 29

TotalSpin is a package for you who want to apply your own sandpaper surface to your racket and enhance your spin game. The rough surface will generate more spin when hitting the ball and make it much more difficult for your opponents. TotalSpin will create a completely new feel and control to your game.

The carbon fiber sand that is applied will affect the original weight of the racket.

TotalSpin is produced and developed in Sweden.

The package consists of
* Lacquer 100ml
* Carbon sand 30g

One package consists of about 18 applications
An applied surface has a durability between 90-270 minutes of play depending on the racket's original surface and the amount of lacquer applied.
If you want longer durability, we recommend increasing the amount of lacquing or applying another layer.

The product is applied on its own initiative, manufacturers or retailers do not guarantee the quality and properties of the ordinary rack.

TotalSpin är ett paket för dig som önskar applicera en egen sandpappers-yta på ditt racket.

Den sträva ytan kommer att bidra med bättre bett vid bollträff som kommer generera mer spinn och göra det svårt för din motståndare.
Ytan skapar en helt annan känsla och styrning vid bollträff.

Kolfibersanden som appliceras kommer påverka racketens originalvikt.

TotalSpin är producerad och utvecklad i Sverige.

Paketet består utav
*Lack 100ml
*Kolfibersand 30g


Ett paket består utav cirka 18 applikationer
En applicerad yta har en hållbarhet mellan 90-270 minuters spel beroende på racketens original yta och mängd lack applicerad.
Önskar man längre hållbarhet rekommenderar vi att öka mängden lack alternativt applicera ett lager till.

Produkten appliceras på eget bevåg, tillverkare eller återförsäljare lämnar ingen garanti på ordinarie rackets kvalité och egenskaper. 

TotalSpin es un paquete para ti que quieres aplicar tu propia superficie rugosa estilo papel de lija a tu raqueta y mejorar tu juego de efectos. La superficie rugosa genera más efecto al golpear la pelota y hará que sea mucho más difícil para tus oponentes. TotalSpin crea una sensación y un control completamente nuevos para su juego.

TotalSpin se produce y desarrolla en Suecia en colaboración con Patric Persson.

El paquete consta de

* Laca 100ml
*Arena de fibra de carbono 30g

Un paquete consta de unas 18 aplicaciones
Una superficie aplicada tiene una durabilidad de entre 90 y 270 minutos de juego, según la superficie original de la raqueta y la cantidad de laca aplicada. Si desea una mayor durabilidad, le recomendamos aumentar la cantidad de lacado o aplicar otra capa.

El producto se aplica por iniciativa propia, los fabricantes o minoristas no garantizan la calidad y las propiedades de la pala.